?

Log in

book_by.Для тех кто читает [entries|archive|friends|userinfo]
book_by.Для тех кто читает

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Гужалоўскі Аляксандр, Гісторыя музейнай справы Беларусі | Камунікат.org [Jun. 27th, 2017|10:17 am]
book_by.Для тех кто читает

kamunikat
Гісторыя музейнай справы Беларусі
вучэбна-метадычны дапаможнік
Гужалоўскі Аляксандр

Упершыню выкладаецца шматвяковая гісторыя айчыннай музейнай справы. У комплексе прааналізаваны юрыдычныя, адміністрацыйныя, навуковыя, захавальніцкія, адукацыйныя і іншыя аспекты дзейнасці музеяў Беларусі. Паказана карціна іх развіцця на розных этапах — ад дамузейнага збіральніцтва да нашага часу. Вучэбна-метадычны дапаможнік прызначаны для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-23 01 12 «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках)». Кніга будзе цікавай і для музейных работнікаў, спецыялістаў у галіне аховы помнікаў, калекцыянераў. Болей...

linkpost comment

Крэйдзіч Анатоль, Роднае, шчымлівае | Камунікат.org [Jun. 27th, 2017|10:07 am]
book_by.Для тех кто читает

kamunikat
Роднае, шчымлівае
кніга прозы
Крэйдзіч Анатоль

Кнігу прозы Анатоля Крэйдзіча склалі дакументальна-мастацкая аповесць пра вядомага беларускага мастака Янку Рамановіча, які жыве ў в. Моталь Іванаўскага раёна і прымае актыўны ўдзел у выставах у дзясятках краін свету, а таксама нарысы пра вядомых і адметных людзей Брэстчыны, літаратурныя роздумы пра рэчаіснасць у аўтарскім праекце «150 пісьменніцкіх радкоў», філасофскія і жартоўныя мініяцюры… Усе творы — ад аповесці да мініяцюр — публікаваліся ў літаратурных часопісах і штотыднёвіку «ЛіМ». Болей...

linkpost comment

Zenon, Terra Dei | Камунікат.org [Jun. 26th, 2017|10:31 am]
book_by.Для тех кто читает

kamunikat
Terra Dei
Wiersze i fotografie
Zenon

Autor Zenon (doktor Zianon Paźniak) jest historykiem sztuki, poetą, fotografikiem, publicystą, archeologiem odkrył Kuropaty pod Mińskiem - miejsce zagłady ludności cywilnej przez stalinowskie NKWD), jest znanym politykiem białoruskim, przewodniczącym Białoruskiego Frontu Narodowego i Opozycji BFN w komunistycznym parlamencie białoruskim (1990-1996), twórcą demokratycznej koncepcji niepodległości Białorusi, która byłaosiągnięta w 1991 r. Po zagarnięciu władzy w Białorusi (przy poparciu i pomocy Moskwy) przez kręgi antydemokratyczne i promoskiewskie, unikając zagrożenia życia ze strony reżimu Łukaszenki, Paźniak wyjechał na emigrację (1996 r.). Na emigracji jest nadal przewodniczącym opozycyjnej Konserwatywno-Chrześcijańskiej Partii -- BFN, wydaje czasopismo białoruskie "Wiadomości Białoruskie", wydaje książki o politologii i ideologii Odrodzenia białoruskiego, jednocześnie pisze i drukuje wiersze, opowieści, fotografie i poematy. Mieszka w Warszawie. Poetyckie książki Zenona są symbiozą autorskich fotografii i wierszy ("Gloria Patria", "Wielkie Księstwo", "Droga", "Terra Dei" i inne). Takie jest jego podejście do twórczości i właśnie to decyduje, że swojeksiążki Zenon zawsze makietuje i komponuje sam, pamiętając, że książka już sama przez siebie (przez swój wygląd i formę) jest dziełem sztuki i nie może być obojętna do czytelnika. Болей...

linkpost comment

Дэфо Даніэль, Рабінзон Крузо | Камунікат.org [Jun. 26th, 2017|10:30 am]
book_by.Для тех кто читает

kamunikat
Рабінзон Крузо
Дэфо Даніэль

Пра Ватэнштэт, Міхельсдорф* і пра жыцьцё беларусаў у гэтых лягерах ўжо пісалі і ўспаміналі ня раз, у тым ліку і самы "лягернікі". Таксама апісаныя выданьні і кнігі (тут, перш за ўсё, працы БІНіМ), якія выдавалі там беларусы. Вядома і пра лягернае жыцьцё тых людзей. Я лічу, аднак, што напісана яшчэ недастаткова, але мой падыход тут суб'ектыўна-асьветніцкі, і палягае на рэфлексіях у сутыкненьнях з арыгінальнымі выданьнямі таго часу. Ізноў жа, мой падыход тут не бібліяграфічна-архіўны. Мне хацелася б вярнуць некаторыя працы ў сучаснасьць, каб перанесьці слова і дух мінуласьці ў цяпершчыну і дзеля будучыні. Гэтак было аддрукавана мной факсімільнае выданьне 1-й кнігі "Мова ў гісторыі Беларускага пісменства" Аўгена Калубовіча і вяртаньне, дакладней, увядзеньне ў сучасную беларускую літаратуру "Парсіваля" ў перакладзе Лявона Галяка (чаго, мне здаецца, сучасьнікі ў падрэжымнай Беларусі, аднак, не зразумелі - не было напісана пра такую падзею ніводнага слова). (Дзеля спажытку душы, Прадмова выдаўца, фрагмент) Болей...

linkpost comment

Камоцкі Алесь, Забірай маё лета | Камунікат.org [Jun. 23rd, 2017|10:00 am]
book_by.Для тех кто читает

kamunikat
Забірай маё лета
Камоцкі Алесь

Алесь Камоцкі - нарадзіўся 9 чэрвеня 1958 года ў Барысаве. У 1975-1976 навучаўся ў музычнай вучэльні па класе кларнета (Маладзечна). У 1977-1979 гадах служыў у войску. У 1986 годзе скончыў філасофскі факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Жыве ў Мінску. Кнігу вершаў Алеся Камоцкага "Забірай маё лета", напісаных у 2012-14 г.г., аздобіў фотаздымкамі Вадзім Грудзько. Болей...

linkpost comment

Быкаў Васіль, Парадоксы жыцця / Парадоксы жизни | Камунікат.org [Jun. 19th, 2017|01:23 pm]
book_by.Для тех кто читает

kamunikat
Парадоксы жыцця / Парадоксы жизни
Быкаў Васіль

Кнігу Народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава склалі творы, напісаныя ў апошнія гады жыцця, якія выйшлі ўпершыню асобным выданнем у 2004 годзе. На адным з перадвыбарчых сходаў наважыўся. Калі з залы папыталіся, чаму дэмакратаў не падтрымліваюць гэтак дружна, як камуністаў, сказаў: бо так інструктуюць спэцорганы. Праз сваіх сэксотаў. Думаў: зараз будуць аплядысмэнты, бо хто ж таго ня ведае, хіба ніхто не гаворыць. Але бачу: позіркі ў зале адразу патухлі, твары пазмрачнелі. Ніякой рэакцыі. Болей...

linkpost comment

Някляеў Уладзімір, Выбранае | Камунікат.org [May. 15th, 2017|06:58 pm]
book_by.Для тех кто читает

kamunikat
Выбранае
Някляеў Уладзімір

Уладзімір Някляеў - паэт, празаік, эсэіст. Нарадзіўся 9 ліпеня 1946 года ў горадзе Смаргонь Гродзенскай вобласці. Бацька - Някляеў Пракофій Мікалаевіч, рускі, маці - Магер Анастасія Іванаўна, беларуска. Пражыў дзіцячыя гады ў Крэве - знакавым месцы беларускай гісторыі. Вучыўся ў Мінскім элетратэхнікуме сувязі (1962 - 1966), на аддзяленні паэзіі Літаратурнага інстытута (1971, г. Масква), скончыў філалагічны факультэт Мінскага педагагічнага інстытута (1973). Працаваў сувязістам на Поўначы, у Сібіры, на Далёкім Усходзе, радыёмеханікам у мінскім тэлевізійным атэлье. Заняўся журналістыкай, супрацоўнічаў у газеце "Знамя юности", рэдагаваў бюлетэнь "Тэатральны Мінск", быў старшым рэдактарам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм Беларускага тэлебачання, галоўным рэдактарам часопіса "Крыніца", штотыднёвіка "Літаратура і мастацтва". З 1998 па 2001 - старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў. У 1999 выехаў у Польшчу. На прэс-канферэнцыі ў Варшаве (20. 07. 1999) выступіў з заявай супраць палітыкі беларускіх уладаў. Болей...

linkpost comment

Геніюш Ларыса, Птушкі бяз гнёздаў | Камунікат.org [May. 7th, 2017|09:10 pm]
book_by.Для тех кто читает

kamunikat
Птушкі бяз гнёздаў
Геніюш Ларыса

Ларыса Антонаўна Геніюш (1910—1983) выдатная паэтка з самабытным голасам. Яна прайшла жудасныя этапы, сталінскія лагеры смерці. Твор — шчырая споведзь нязломнага, дарэшты адданага Бацькаўшчыне чалавека, бясконца ўлюбёнага ў свой родны край, у людзей сваей зямлі. Аддаючы даніну памяці выдатнай дачцы беларускай зямлі Ларысе Геніюш, Беларускае гістарычнае таварыства ў Польшчы і Беларуская інтэрнэт-бібліятэка Kamunikat.org, выдала яе ўспаміны “Птушкі бяз гнёздаў” у форме аўдыёкнігі. Успаміны Ларысы Геніюш агучыла народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка. Болей...

linkpost comment

Шумскі Ян, Саветызацыя Заходняй Беларусі (1944—1953 г.) | Камунікат.org [May. 7th, 2017|07:40 pm]
book_by.Для тех кто читает

kamunikat
Саветызацыя Заходняй Беларусі (1944—1953 г.)
Прапаганда і адукацыя на службе ідэалогіі
Шумскі Ян

Гэта кніга пра тое, як другія саветы асталёўваліся ў Заходняй Беларусі, пачынаючы з 1944 г. Насуперак афіцыйнай догме, саветызацыя тут суправаджалася масавым незадавальненнем насельніцтва (у прыватнасці, моладзь хавалася ў лясах ад мабілізацыі ў савецкае войска) і, як вынік, масавымі рэпрэсіямі супраць яго. Шумскі паказвае, што п’янства, недавер да мясцовых кадраў, распуста, тэрор былі неад’ёмным спадарожнікам сталінскага апарату ўлады. Гэтая кніга таксама прэзентуе нарыс пасляваенных рухаў супраціву ў Беларусі — уласна беларускага, польскага, украінскага і літоўскага. Кніга багата ілюстраваная, у тым ліку каляровымі ілюстрацыямі. Шмат для каго змешчаныя ў ёй факты будуць адкрыццём, бо раскрываюць маштаб фальсіфікацыі нашай нядаўнай мінуўшчыны. Болей...

linkpost comment

Станкевіч Станіслаў, Беларускія элементы ў польскай рамантычнай паэзіі | Камунікат.org [May. 7th, 2017|06:17 pm]
book_by.Для тех кто читает

kamunikat
Беларускія элементы ў польскай рамантычнай паэзіі
Станкевіч Станіслаў

Вывучэнне на высокім узроўні літаратурнай спадчыны Беларусі ХІХ стагоддзя, вядома, немагчымае без усебаковага аналізу польскамоўнага даробку літаратараў, што жылі на беларускай зямлі і тварылі дзеля народу гэтага краю. Польскія гісторыкі і літаратуразнаўцы “падарылі” нам наша ўспрыняцце А. Міцкевіча як польскага вяшчуна, народнага прарока, паэтычнага генія Польшчы. Спробы асобных даследчыкаў запярэчыць ужо ледзь не агульнапрынятай канцэпцыі сур‘ёзна не ўспрымаліся, танулі ў аграмадным моры польскага міцкевічазнаўства. А гэтыя спробы рабілі тыя, хто добра ведаў Беларусь, яе традыцыі і культуру. Яшчэ напрыканцы ХІХ ст. Б. Дыбоўскі закрануў пытанне паходжання А. Міцкевіча ў працы «Спроба вызначэння раса-племянных элементаў, зафіксаваных на твары нашага вешчуна Адама Міцкевіча», а М. Масоніус – нацыянальнае псіхікі ў творчасці паэта. Крыху пазней Станіслаў Гласка пераканаўча давёў, што прозвішча А. Міцкевіча паходзіць ад беларускага імя Міцька3, а Габрыэль Корбут катэгарычна паставіў пытанне пра неабходнасць вывучэння «беларушчыны» ў творчасці А.Міцкевіча (Замест прадмовы, фрагмэнт) Болей...

linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]